Notowanie z 31 stycznia 2000 r.
Notowanie z 7 lutego 2000 r.
Notowanie z 14 lutego 2000 r.
Notowanie z 3 kwietnia 2000 r.
Notowanie z 29 maja 2000 r.