Notowanie z 15 stycznia 2001 r.
Notowanie z 29 stycznia 2001 r.
Notowanie z 5 lutego 2001 r.