Notowanie z 6 stycznia 2003 r.
Notowanie z 10 lutego 2003 r.
Notowanie z 24 lutego 2003 r.
Notowanie z 24 marca 2003 r.